Wykonujemy badania sprzętu medycznego przy użyciu nowoczesnego specjalistycznego miernika SECULIFE ST produkcji firmy Gossen Metrawatt, z wykorzystaniem dedykowanego oprogramowania. Badanie pokrywa pełny zakres parametrów wymaganych przez normę EN / PN 62353 ( IEC 62353 ).

Potwierdzamy wykonanie badania wpisem do paszportu technicznego i wydaniem protokołu z wynikami badania.

SAM_0158

SAM_0160

SAM_0163